Tęstiniai mokymai globėjams (rūpintojams)

Vakar globėjai (rūpintojai) dalyvavo Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centro tarnybos atestuotų asmenų organizuotose mokymuose pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos dalį ,,Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas“. Mokymų metu globėjai (rūpintojai) gilino turimas žinias globos srityje, dalijosi savo patirtimi, aktyviai dalyvavo diskusijoje analizuojant įvairias situacijas.