Globėjų savaitės renginiai

Eligija Panovienė, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro psighologė, įsijungė į Globėjų
savaitės renginius birželio 29 dieną su nuotoline paskaita „Strategijos, padedančios vaikams
valdyti emocijas“. Lektorė aptarė galimybes giliau pažinti savo vaikų emocijas, padėti vaikams jas
priimti ir išreikšti.