Gautas EQUASS kokybės sistemos sertifikatas

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centras nuo 2019 m.  įgyvendino socialinių paslaugų kokybės gerinimo projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant Equass kokybės sistemą“, kurio tikslas – didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. EQUASS kokybės principai – plačiausiai pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, jis yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis.

Džiaugiamės gavę EQUASS – kokybės standartų diegimo sertifikatą, kuris patvirtina, kad Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centras teikia paslaugas, atitinkančias aukščiausius šių paslaugų keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus.

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą.

 Šis sertifikatas yra tik mūsų tobulėjimo kelio pradžia. 🙂