Šv. Velykos

Šv. Velykos – tai prisikėlimo ir vilties diena. Šia proga vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenantys vaikai nuo ankstaus ryto linkėjo vieni kitiems gerumo, džiaugsmo, rideno margučius, vaišinosi pyragais ir klausėsi darbuotojų pasakojimų apie Šv. Velykų papročius bei tradicijas. 

Šventinės akimirkos, nenusakomos emocijos dar ilgai išliks vaikų širdelėse.