Globėjų (rūpintojų) susitikimas

Vakar Kelmės rajono Globos centras sukvietė vaikų globėjus, nesusijusiais su vaikais giminystės ryšiais, į savitarpio paramos grupės susitikimą. 
Žmones dažnai jungia bendri pomėgiai, bendra veikla, asmeninės savybės, o kartais – vaikų likimai. 
Šiomis temomis ir buvo kalbama susitikimo metu. Globėjai pripažino, kad su didesniais ar mažesniais sunkumais auginant vaikus susiduria kiekvienas ir drąsiai dalijosi savo pastebėjimais, patirtimi, sprendžiant jiems iškylančius iššūkius.