Darbuotojai

Vaiko globos (rūpybos) skyrius
mob. +370 634 37 989

Socialiniai darbuotojai
Živilė Daunienė, zivile.dauniene@vijurkai.lt

Socialinių darbuotojų padėjėjai
Zita Gaubšienė, zita.gaubsiene@vijurkai.lt
Laima Dzimidienė, laima.dzimidiene@vijurkai.lt
Vilioeta Česnauskienė, vilioeta.cesnauskiene@vijurkai.lt

Slaugytoja, dietistė
Lina Gimbutienė, lina.gimbutiene@vijurkai.lt

Krizių skyrius
mob. +370 636 61 136

Socialinė darbuotoja
Jolanta Rimkuvienė, jolanta.rimkuviene@vijurkai.lt

Psichologė
Eligija Panovienė, mob. +370 677 08032, eligija.panoviene@vijurkai.lt

Socialinio darbuotojo padėjėjai
Nijolė Bracevičienė, nijole.braceviciene@vijurkai.lt
Jurgita Jonutienė, jurgita.jonutiene@vijurkai.lt
Ona Kasparienė, ona.kaspariene@vijurkai.lt
Gintarė Dzevintauskienė, gintare.dzevintauskiene@vijurkai.lt

Globos centras

Socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai)
Ernesta Kniūraitė, mob. +370 633 65 968, ernesta.kniuraite@vijurkai.lt
Gintarė Sankauskienė, mob. +370 605 26 406, gintare.sankauskiene@vijurkai.lt

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys
Daiva Zelionkienė, mob. +370 674 07 981, daiva.zelionkiene@vijurkai.lt

Psichologas
Eligija Panovienė, mob. +370 677 08 032, eligija.panoviene@vijurkai.lt

Bendruomeniniai vaikų globos namai ,,Šypsena“
mob. +370 637 67 472

Socialiniai darbuotojai
Lijana Andrulienė, lijana.andruliene@vijurkai.lt
Žydrūnė Paulauskienė, zydrune.paulauskiene@vijurkai.lt

Socialinių darbuotojų padėjėjai
Irena Biliuvienė, irena.biliuviene@vijurkai.lt
Vitalija Masalskienė, vitalija.masalskiene@vijurkai.lt
Jurgita Račienė, jurgita.raciene@vijurkai.lt
Romana Milkintienė, romana.milkintiene@vijurkai.lt

Kiti darbuotojai

Vyr. buhalterė
Aušrelė Krugliakovienė, tel.: (8 636) 06 655, ausrele.krugliakoviene@vijurkai.lt, buhalterija@vijurkai.lt

Buhalterė
Birutė Seliūginienė, tel.: +370 636 06 655, birute.seliuginiene@vijurkai.lt

Viešųjų pirkimų specialistė
Raminta Kazlauskienė (tikslinės atostogos), tel.: +370 636 06 655, raminta.kazlauskiene@vijurkai.lt
Evelina Stonaitienė, tel.: +370 636 06 655, evelina.stonaitiene@vijurkai.lt

Ūkvedys
Stanislovas Andrulis, tel.: (8 636) 06 655, stanislovas.andrulis@vijurkai.lt

Remontininkas
Arvydas Rimkus, tel.: (8 636) 06 655, arvydas.rimkus@vijurkai.lt

Valytoja
Rima Tamulionienė, rima.tamulioniene@vijurkai.lt