EQUASS

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema.

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte komisijos sprendimu Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro paraiška pripažinta finansuotina ir įstaiga 2019-11-29 pasirašė sutartį.

Projekto metu bus siekiama sertifikuoti EQUASS Assurance kokybės ženklu socialinę paslaugą – pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams.
Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.