Įgyvendinant įstaigos nuostatuose numatytus veiklos tikslus, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais ir kitomis įstaigomis:
           Kelmės rajono savivaldybės administracija;
           Kelmės rajono Kukečių seniūnija;
           Telšių apskrities VPK Kelmės policijos rajono komisariatu;
           Kelmės rajono socialinių paslaugų centru;
           Kelmės rajono Elvyravos pagrindine mokykla;
           Kelmės rajono Graičiūno gimnazija;
           Kelmės rajono profesinio rengimo centru;
           Šiaulių profesinio rengimo centru;
           Kelmės specialiąja mokykla;
           Kelmės rajono pedagogine psichologine tarnyba;
           Kelmės rajono Liolių socialinės globos namais;
           Raseinių rajono vaikų globos namais;
           Akmenės rajono vaikų globos namais;
           Kuršėnų rajono vaikų globos namais;
           Kelmės rajono Rotary klubu;
           Europos socialinių fondų agentūra;
           ,,Žalgirio“ fanų klubu;
           Kelmės rajono bitininkų draugija;
           p. Shirley Bottolfsen ir jos draugais karininkais Kenu Richardu Brunstadu ir Rolfu Mortonu Gumdalu iš Norvegijos;
           p. Gertraud Nebeck iš Vokietijos.