Vijurkų pagrindinėje mokykloje 1995 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta globos grupė be tėvų globos likusiems vaikams. Rugsėjo 4 d. apgyvendinta 12 be tėvų globos likusių vaikų.

         2000 m. rugsėjo 1 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota ir pavadinta Vijurkų pradine mokykla, kurioje liko įsteigta globos grupė be tėvų globos likusiems vaikams.2006 m. kovo 29 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota ir Kelmės rajono tarybos sprendimu Nr. T-63 įsteigti Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai. Globos namų veikla pradėta 2006 m. rugsėjo 1 d.

         Prisidedant prie Lietuvoje diegiamos socialinės pertvarkos, kuria siekiama įgyvendinti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimo, Vijurkų vaikų globos namuose nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėta teikti nauja socialinė paslauga – pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams: atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugų teikimas suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.

         Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimu Nr.T-403 pakeistas įstaigos pavadinimas į Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.

Įstaigos vadovai:

1995-09-01 – 2009-09-10 - direktorius Rytis Sakalauskas

2009-09-14 -2015-09-15 - direktorius Petras Tverijonas

2015-09-16 – 2015-11-24 - direktorė Vilma Tifelienė

Nuo 2015-11-25 įstaigai vadovauja direktorė Daiva Ignotaitė