Vijurkų pagrindinėje mokykloje 1995 m. rugsėjo 4 d.  pirmą kartą įsteigta globos grupė be tėvų globos likusiems vaikams.
• 2000 m. rugsėjo 1 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota ir pavadinta Vijurkų pradine mokykla, kurioje liko įsteigta globos grupė be tėvų globos likusiems vaikams.
• 2006 m. kovo 29 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota ir Kelmės rajono tarybos sprendimu Nr. T-63 įsteigti Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai. Globos namų veikla pradėta 2006 m. rugsėjo 1 d.
• Prisidedant  prie Lietuvoje diegiamos socialinės pertvarkos, kuria siekiama įgyvendinti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimo, Vijurkų vaikų globos namuose  nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėta teikti nauja socialinė paslauga – pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams: atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugų teikimas suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.
• Įstaigos iniciatyva ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų planas.
• Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-403, 2018 m. sausio 08 d. pakeistas Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namų pavadinimas į Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro pavadinimą, juridinių asmenų registre įregistruoti nauji įstaigos nuostatai ir pradėta įgyvendinti bendruomeninių paslaugų plėtra.
• 2018 metais Vaiko ir šeimos gerovės centro Globėjų skyriuje plečiant bendruomeninių paslaugų teikimą (peržiūrint turimus etatus) įsteigta globos koordinatoriaus pareigybė (kuri užimta nuo lapkričio 1 d.). Jos paskirtis koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Esant poreikiui – įtėviams.
• Savivaldybės lėšomis suremontuotas buvęs ambulatorijos pastatas, esantis Lupikų kaime, nupirkti baldai, buitinė įranga ir kitos buitinės priemonės, įkurti Bendruomeniniai vaikų globos namai. Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. pradėtos teikti naujos šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, užtikrinančios vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, taip pat pradėta teikti pagalba vaikui ir šeimai, kad kuo greičiau būtų šalinamos vaiko atskirties nuo šeimos priežastys, o jeigu nėra galimybių grįžti į šeimą, rengiama vaiką įvaikinimui ar globai fizinių globėjų šeimoje.

Įstaigos vadovai:

1995-09-01 – 2009-09-10 - direktorius Rytis Sakalauskas

2009-09-14 -2015-09-15 - direktorius Petras Tverijonas

2015-09-16 – 2015-11-24 - direktorė Vilma Tifelienė

Nuo 2015-11-25 įstaigai vadovauja direktorė Daiva Ignotaitė