ATESTUOTŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS:
  • įvadiniai mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių įvadinių mokymų rengimo programą GIMK;
  • tęstiniai mokymai globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių tęstinių mokymų rengimo programą GIMK;
  • savigalbos grupės globėjams (rūpintojams) ir įtėviams;
  • dalyvavimas Vaiko teisių apsaugos skyriui atliekant globojamų (rūpinamų) vaikų globos (rūpybos) kokybės vertinimą;
  • pakartotinis asmenų, norinčių globoti ar įvaikinti vaiką, pasirengimo patikrinimas;
  • bendradarbiavimas su VTAS parenkant likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią globėją (rūpintoją) ar įvaikintoją;
  • konsultavimas globėjų (rūpintojų) ar įtėvių namuose, įstaigoje, pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
  • informavimas;
  • fizinio asmens tinkamumo vertinimas dėl galimybės priimti laikinai svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus;
  • vaikų globos (rūpybos) ar įvaikinimo viešinimas, skatinimas bei populiarinimas.