SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

1. Trumpalaikė socialinė globa - visuma paslaugų, teikiamų laikinai be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams, vaikams su negalia, nepilnametėms motinoms, globėjams (rūpintojams) dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra,- "atokvėpio" paslaugos.

2. Ilgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, teikiamų be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa.

PASLAUGOS SUDĖTIS:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • apgyvendinimas;
  • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.);
  • darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas;
  • laisvalaikio organizavimas;
  • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
  • asmeninės higienos paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas;
  • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.