Vasaros pradžioje Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre buvo  įgyvendinta projekto „Keiskimės kartu ir išsaugokime ryšį“ veikla. Projekto metu  buvo organizuojamos paskaitos „Priklausomybės ir kaip su jomis kovoti“, pozityvios tėvystės paskaitų ciklas:  „Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“, kurio tikslas – formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų bendravimo su vaikais įgūdžius, taip pat vyko grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikams.
Tėvai ir vaikai dalyvavo organizuotose kūrybiniuose užsiėmimuose, kurie prisidėjo prie globojamų vaikų ir jų tėvų tarpusavio santykių palaikymo užtikrinimo. Dalyvavimas bendrose  veiklose leido tėvams ir vaikams geriau pažinti save, atskleidė savo gebėjimus.
Šeimos stovykloje „Draugystė“, kuri vyko jaukioje Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro teritorijoje, susirinkusiųjų laukė turininga ir įdomi programa. Vyko draugiški komandiniai žaidimai, kuriuose vaikai susipažino su komandiniu žaidimu. Per žaidimus vaikai mokėsi komandinio draugiškumo, kaip padėti vienas kitam, kad pasiektų geresnio rezultato.