Įgyvendinant projektą ,,Keiskimės kartu ir išsaugokime ryšį" rugsėjo 12 d.  Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre psichologė Neringa Gumbakienė  skaitė paskaitą tėvams  „ Kaip pagerinti psichologinį  klimatą šeimoje“. Vėliau tėvai ir vaikai dalyvavo organizuotame kūrybiniame užimtume.
Rugsėjo 17d. vaikai apsilankė Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos edukacinėje popietėje, „Inovacijų laboratorija“, kurios metu kompiuterio pagalba konstravo mašinas, žaidė baulingą, stalo žaidimus. Atsisveikinant su vyr. bibliotekininku Rolandu Kančausku, vaikai dėkojo už užimtumą ir  klausė,  kada vėl galės atvykti.