Įstaigoje veikia:
Vaiko gerovės komisija, pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė.
Darbuotojų taryba, pirmininkė - socialinė darbuotoja Lijana Andrulienė.
Antikorupcijos komisija, pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė.
Inventorizacijos komisija, pirmininkė - bendrosios praktikos slaugytoja Lina Gimbutienė.
Turto nurašymo komisija, pirmininkas - socialinis pedagogas Paulius Bagūnas.
Gautos paramos komisija, pirmininkas – ūkvedys Stanislovas Andrulis.