SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

1. Trumpalaikė socialinė globa - visuma paslaugų, teikiamų laikinai be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams, vaikams su negalia, nepilnametėms motinoms.

2. Ilgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, teikiamų be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nuststyta nuolatinė globa.

PASLAUGOS SUDĖTIS:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • apgyvendinimas;
  • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.);
  • darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas;
  • laisvalaikio organizavimas;
  • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pob9džio pagalba;
  • asmeninės higienos paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas;
  • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.