Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasis:

  • LR Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu;
  • Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų aprašu;
  • Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus įsakymu 2018-07-31 Nr. TAP-6 patvirtintu Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro viešųjų pirkimš planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.