Paminėta „Tolerancijos diena“

Kasmet yra minima Tarptautinė Tolerancijos diena. Tolerancija – tai pakantumas,  mandagumas, pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Minint šią dieną vaiko globos (rūpybos) skyriaus globotiniai, kartu su darbuotoja Zita, diskutavo kodėl svarbu būti tolerantiškais, gebėti suprasti ir užjausti vienas kitą, aptarė tolerancijos pavyzdžius ir piešė piešinius, kuriuose atsispindėjo šių metų simbolis namas.

Prie arbatos puodelio pasikalbėjome, kaip turėtume elgtis savo artimoje aplinkoje, mokykloje, kad būtume tolerantiškesni ir draugiškesni vieni kitiems.