Globos centras

Baigėsi GIMK mokymai

Praėjusią savaitę baigėsi mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK, kuriuose dalyvavo 9 šaunūs ir motyvuoti asmenys. Šie mokymai suteikė žinių ir įgūdžių...

Apsilankymas Kuršėnų šeimos namuose

Praėjusį penktadienį direktorė Daiva Varnelė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė ir socialinė darbuotoja Aušra Vaičiulienė lankėsi Kuršėnų šeimos namuose. Susitikimo metu kolegos iš Kuršėnų pasidalijo savo patirtimi teikiant palydimosios globos ir intensyvios krizių...

Globėjų susitikimas

Paauglystė – sudėtingas vaiko raidos etapas. Saviraiškos laisvės ir savęs ieškojimo metas. Psichologiniu požiūriu, šis amžiaus tarpsnis yra vienas sudėtingiausių, prieštaringiausių ir įdomiausių. Apie šį amžiaus tarpsnį kalbėjome vakar, globėjų savitarpio grupės metu. Grupės...

Rudeninis konkursas

Pyragų dienos proga Facebook puslapyje ,,Vaikai yra vaikai. Kelmės rajonas“ buvo paskelbtas konkursas, kurio metu pakvietėme kepti pyragus ir dalintis jų nuotraukomis. Konkurso nugalėtoju išrinktas 48-is balsus surinkęs pyragas. Laimėtas prizas – stalo žaidimas.

Pateikta EQUASS pažangos ataskaita

2021 m. spalio 27 d. Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centrui suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos (EQUASS) Assurance kokybės sertifikatas. Sertifikatas įrodo, kad Centre teikiama socialinė paslauga – pagalba...

Globėjų „Bičiulystės popietė“

Vakar globos centre vyko tradicinė globėjų „Bičiulystės popietė“. Pagrindinė diskusijos tema – vaikų elgesio problemos ir jų įveika. Susitikime visi atvirai dalijosi kylančiais sunkumais, konsultavo vieni kitus svarbiais vaikų auklėjimo, ugdymo, bendravimo klausimais, kartu...

Kvietimas dalyvauti globos viešinimo susitikime

Kviečiame spalio 4 d. (trečiadienį), 13:00 val. dalyvauti globos viešinimo susitikime, kuris vyks adresu Vaidatonių g. 4, Stulgiai. Susitikimo metu supažindinsime su Globos centro vykdoma veikla, pateiksime informaciją apie budintiems globotojams ir globėjams keliamus...

Tradicinė globėjų „Bičiulystė popietė“

Vakar globos centre vyko tradicinė globėjų „Bičiulystės popietė“. Susitikimo metu globėjai kalbėjosi labai aktualia, su vaikų seksualine raida susijusia tema. Diskutavo apie neigiamą interneto įtaką, naujas galimybes rizikingai tyrinėti savo seksualumo ribas. Visi atvirai...

Lankėmės fotografijų parodoje „Užauginti žmogų“

Vakar globos centro specialistai lankėsi Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos renginių erdvėje, kur eksponuojama fotografijų parodos „Užauginti žmogų“ kūrinių dalis. Tai po Lietuvos miestus keliaujanti fotografijų paroda, vaizdais pasakojanti apie globojančių šeimų kasdienybės momentus. Joje...

Kviečiame tapti globėjais!

Jei svarstote apie vaikų globą (rūpybą)/ įvaikinimą, kviečiame dalyvauti GIMK mokymuose pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymų ir konsultavimo programą GIMK , kuriuos globos centro specialistai planuoja...