Paskatinimai ir apdovanojimai

DARBUOTOJŲ SKATINIMO PRIEMONĖS

 1. Tiesioginis materialinis skatinimas:
  • kasmetinis veiklos vertinimas ir kintamos darbo užmokesčio dalies nustatymas, premijų skyrimas;
  • vienkartinės išmokos (mirus šeimos nariui, sutuoktiniui, vaikams);
  • kvalifikacinių išlaidų apmokėjimas;
  • priemokos už papildomą darbą.
 2. Moralinis skatinimas:
  • užimtumo laiko reguliavimas (atostogų laiko derinimas, lankstaus darbo grafiko nustatymas, derinant darbo ir šeimos įsipareigojimus);
  • pripažinimo priemonių programa (apdovanojimai, padėkos raštai, įgaliojimų suteikimas/delegavimas, įtraukimas į valdymą);
  • darbo organizavimo segmento tobulinimas (sąlygų sudarymas dalyvauti veiklos planavimo, sprendimų priėmimo procese, darbinės komandiruotės, pirmenybė dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, tarptautiniuose projektuose).

GAUTOS PADĖKOS IR APDOVANOJIMAI