Korupcijos prevencija

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis:

● Direktorius
● Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalas
● Personalo specialistas
● Vyriausiasis buhalteris
● Buhalteris
● Viešųjų pirkimų specialistas

Praneškime apie korupciją

Kaip pranešti apie korupcinius pažeidimus Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre? Prašome pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre (pvz. kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimu, sukčiavimu ir pan.).
Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma aiški nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreipiamasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Informuoti galima:
raštu, pateikiant pranešimą Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriui arba Antikorupcijos komisijai adresu Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., 86435 Kelmės rajonas
Tel.: (8 361) 6764
Mob.: (8 636) 06655
El. paštas: administracija@vijurkai.lt

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Antikorupcijos komisija

Komisijos pirmininkė: Vilma Tifelienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams.
Nariai:
Žydrūnė Paulauskienė, socialinė darbuotoja;
Lijana Andrulienė, socialinė darbuotoja;
Ernesta Žymantė, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333. Budintis STT pareigūnas patars, kaip elgtis konkrečiose situacijose, o esant būtinybei nedelsdamas organizuos didesnės pareigūnų grupės darbą.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba:

„Karštoji linija“ visą parą: (8 5) 2663333, (8 5) 2663379
Faksu visą parą: (8 5) 266 3307, (8 5) 260 9460
Elektroniniu paštu: stt@stt.ltpranesk@stt.lt
Daugiau informacijos http://www.stt.lt

Šiaulių valdyba:

Viršininkas Darius Balčiūnas tel. (8 41) 52 17 06
Vilniaus g. 140, Šiauliai,tel./faks. (8 41) 52 17 06, el. paštas siauliai@stt.lt

Tarnybinės etikos klausimais kreiptis:
http://www.vtek.lt

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Nelikite abejingi neteisėtai veiklai – kovokime su korupcija kartu!