EQUASS

image description

2021 m. spalio 27 d. Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centrui suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos (EQUASS) Assurance kokybės sertifikatas.

Sertifikatas įrodo, kad Centre teikiama socialinė paslauga – pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams, šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus. 

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą.

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams.

Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.