Darbuotojai

Vaiko globos (rūpybos) skyrius
mob. +370 634 37 989

Krizių skyrius
mob. +370 636 61 136

Socialiniai darbuotojai
Jolanta Rimkuvienė, jolanta.rimkuviene@vijurkai.lt
Nijolė Žymantaitė, nijole.zymantaite@vijurkai.lt

Individualios priežiūros darbuotojai
Nijolė Bracevičienė, nijole.braceviciene@vijurkai.lt
Jurgita Jonutienė, jurgita.jonutiene@vijurkai.lt
Ona Kasparienė, ona.kaspariene@vijurkai.lt
Laima Dzimidienė, laima.dzimidiene@vijurkai.lt
Vilioeta Česnauskienė, vilioeta.cesnauskiene@vijurkai.lt
Simona Kančelkienė, simona.kancelkiene@vijurkai.lt (vaiko priežiūros atostogose)
Gintarė Dzevintauskienė, gintare.dzevintauskiene@vijurkai.lt (vaiko auginimo atostogose)

Psichologas
Eligija Panovienė, eligija.panoviene@vijurkai.lt

Globos centras

Globos koordinatoriai
Gintarė Sankauskienė, mob. +370 605 26 406, gintare.sankauskiene@vijurkai.lt
Monika Jasaitienė, mob. +370 677 080 14, monika.jasaitiene@vijurkai.lt

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys
Daiva Zelionkienė, mob. +370 674 07 981, daiva.zelionkiene@vijurkai.lt
Ernesta Kniūraitė, mob. +370 633 65 968, ernesta.kniuraite@vijurkai.lt

Psichologas
Vaiva Bukavičienė, mob. +370 677 08 032, vaiva.bukaviciene@vijurkai.lt

Bendruomeniniai vaikų globos namai ,,Šypsena“
mob. +370 637 67 472

Socialiniai darbuotojai
Lijana Andrulienė, lijana.andruliene@vijurkai.lt
Žydrūnė Paulauskienė, zydrune.paulauskiene@vijurkai.lt

Individualios priežiūros darbuotojai
Irena Biliuvienė, irena.biliuviene@vijurkai.lt
Vitalija Masalskienė, vitalija.masalskiene@vijurkai.lt
Jurgita Račienė, jurgita.raciene@vijurkai.lt
Romana Milkintienė, romana.milkintiene@vijurkai.lt
Zita Gaubšienė, zita.gaubsiene@vijurkai.lt

Kiti darbuotojai

Vyr. buhalterė
Aušrelė Krugliakovienė, tel.: (8 636) 06 655, ausrele.krugliakoviene@vijurkai.lt, buhalterija@vijurkai.lt

Apskaitininkė
Birutė Seliūginienė, tel.: +370 636 06 655, birute.seliuginiene@vijurkai.lt

Viešųjų pirkimų specialistė
Evelina Stonaitienė, tel.: +370 636 06 655, evelina.stonaitiene@vijurkai.lt

Ūkvedys
Raimondas Ulys, tel.: (8 636) 06 655, raimondas.ulys@vijurkai.lt

Remontininkas
Arvydas Rimkus, tel.: (8 636) 06 655, arvydas.rimkus@vijurkai.lt

Valytoja
Rasa Jonkienė, rasa.jonkiene@vijurkai.lt