Vizija, misija, tikslai

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras – Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 2006 m. kovo 29 d. Kelmės rajono tarybos sprendimu Nr. T-63.  Įstaigos veikla pradėta 2006 m. rugsėjo 1 d.

MISIJA – teikti socialines paslaugas asmenims, kuriems būtina pagalba, užtikrinant jų poreikių tenkinimą ir pagalbą sprendžiant problemas.
VIZIJA – atvira pokyčiams, siekianti klientų gerovės, saugumo, pozityvios socializacijos ir integracijos į visuomenę bei skatinanti visavertę asmenybės raidą socialinių paslaugų įstaiga.

CENTRO VERTYBĖS:
Profesionalumas –  dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Kiekvieną darbą atliekame sąžiningai ir atsakingai, nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius, ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
Bendradarbiavimas – esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.
Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.
Novatoriškumas – esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.

CENTRO TIKSLAI:
Teikti socialines paslaugas įstaigoje ir paslaugų gavėjų namuose, atsižvelgiant į asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.
Įgyvendinti socialinius  projektus bei pavestas funkcijas, įtraukiant paslaugų gavėjus kartu priimti sprendimus, siekti pokyčio ir paslaugų kokybės gerinimo.
Plėsti socialinių paslaugų įvairovę ir jų prieinamumą rajono bendruomenės nariams.