SAVANORYSTĖ KELMĖS RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRE

Kokio savanorio mes ieškome?

  Ieškome iniciatyvaus, kūrybiško, žingeidaus, drąsaus ir atviro iššūkiams savanorio!!!
  Savanorius priimame nuo 18 metų.

 Mums reikalinga savanorio pagalba:

  Skatinti ir viešinti vaikų globą ir įvaikinimą Kelmės rajone (dalyvavimas renginiuose).
  Gaminti ir platinti globos viešinimui skirtas priemones.
  Užsiimti su globojamais ar biologiniais vaikais, įtraukti juos į veiklas.
  Švenčių metu organizuoti veiklas, jas įgyvendinti.
  Padėti darbuotojams organizuojant vaikų laisvalaikį bei kasdienę veiklą.

  Savanorio teisės:

 • Teisė gauti žinių apie darbą.
 • Teisė žinoti, ko tikimasi iš savanorio.
 • Teisė žinoti, į ką kreiptis iškilus sunkumams.
 • Teisė daryti klaidas ir mokytis iš jų.
 • Teisė į santykius kaip su bendradarbiu.
 • Teisė į profesinį tobulėjimą ir nuolatinį mokymąsi darbo vietoje.
 • Teisė gauti tam tikrą mokymą bei priemones, būtinas atlikti savanoriškam darbui.
 • Teisė žinoti organizacijos gaires ir kryptį.
 • Teisė į patirties įvairovę.
 • Teisė turėti saugias darbo sąlygas.
 • Teisė būti išgirstam.

  Savanorio pareigos

 • Sąžiningai ir su pasiryžimu atlikti patikėtą veiklą.
 • Vykdyti veiklą, remiantis organizacijos nurodymais.
 • Siekti, kad vykdoma veikla atitiktų organizacijos tikslus ir vertybes.
 • Informuoti organizaciją, iškilus problemoms dėl patikėtos veiklos vykdymo.
 • Laikytis konfidencialumo reikalavimų, vykdant veiklą.

  Ką savanoris gauna?

 • Draugystę.
 • Erdvę kūrybai ir iniciatyvai.
 • Praplėstas galimybes patobulinti savo CV ir įsidarbinti.
 • Galimybę išsiaiškinti kokia specialybė savanoriui tinkamiausia.
 • Savanoriavimo patirtį, kuri padidins pasitikėjimą savimi, savigarbą bei pasitenkinimą gyvenimu.
 • Naujas žinias ir įgūdžius.
 • Bendraminčių sutikimą.

  Tu visuomet gali siūlyti ir įgyvendinti savo iniciatyvas!

    Neįkainojama patirtis, tai yra pats svarbiausias dalykas, kurį įvardija visi žmonės, dalyvavę savanoriškoje veikloje. Tai neapsakomas pojūtis, padarius kažką prasmingo, praturtinančio sielą.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 636) 16764 arba el. paštu vilma.tifeliene@vijurkai.lt