Laisvos darbo vietos

GLOBOS KOORDINATORIUS

Atrankos vykdymo būdas – pokalbis.

Atrankai pateikiami dokumentai:

  1. Prašymas dalyvauti atrankoje;
  2. Gyvenimo aprašymas (CV);
  3. Išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai;
  4. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis atrankos laikotarpiu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalas: nuo 1451 Eur iki 1523 Eur (priklausomai nuo profesinio darbo stažo).

Dokumentai priimami iki 2023-04-19 el. paštu vilma.tifeliene@vijurkai.

Atranka vyks 2023-04-25, 10 val., Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre, adresu: Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., Kelmės raj Dėl informacijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams Vilmą Tifelienę, tel. 863606655