Įstaigos istorija

● Vijurkų pagrindinėje mokykloje 1995 m. rugsėjo 4 d. pirmą kartą įsteigta globos grupė be
tėvų globos likusiems vaikams.
● 2000 m. rugsėjo 1 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota ir pavadinta Vijurkų pradine
mokykla, kurioje liko įsteigta globos grupė be tėvų globos likusiems vaikams.
● 2006 m. kovo 29 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota ir Kelmės rajono tarybos
sprendimu Nr. T-63 įsteigti Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai. Globos namų veikla
pradėta 2006 m. rugsėjo 1 d.
● Prisidedant prie Lietuvoje diegiamos socialinės pertvarkos, kuria siekiama įgyvendinti
perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos
kūrimo, Vijurkų vaikų globos namuose nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėta teikti nauja socialinė
paslauga – pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų
dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.
● Įstaigos iniciatyva ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu
patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos 2018–2020
metų veiksmų planas.
● Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-403, 2018 m.
sausio 08 d. pakeistas Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namų pavadinimas į Kelmės rajono
vaiko ir šeimos gerovės centro pavadinimą, juridinių asmenų registre įregistruoti nauji įstaigos
nuostatai ir pradėta įgyvendinti bendruomeninių paslaugų plėtra.
● 2018 m. spalio 31 d. oficialiai atidaryti Bendruomeniniai vaikų globos namai ,,Šypsena“.
● 2019 m. spalio 1 d. įsteigtas Krizių skyrius.