Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro veikla:

Kelmės rajono savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro teikiamas paslaugas:

  • Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T-49 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T-16 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo“
  • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. A-1283 „Dėl Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo paslaugų teikimo Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Krizių skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. A-371 ,,Dėl Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A-1072 ,,Dėl Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro parengti teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas:

Atnaujinta 2023-10-18