Komisijos ir darbo grupės

Įstaigoje veikia:

  • Vaiko gerovės komisija, pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė;
  • Antikorupcijos komisija, pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė;
  • Inventorizacijos komisija, pirmininkė – socialinė darbuotoja Jolanta Rimkuvienė;
  • Turto nurašymo komisija, pirmininkė – socialinė darbuotoja Ernesta Kniūraitė;
  • Gautos paramos komisija, pirmininkas – ūkvedys Stanislovas Andrulis.
  • Viešųjų pirkimų komisija, pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė;