Komisijos ir darbo grupės

Įstaigoje veikia:

  • Vaiko gerovės komisija, pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė;
  • Antikorupcijos komisija, pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė;
  • Inventorizacijos komisija, pirmininkė – socialinė darbuotoja Jolanta Rimkuvienė;
  • Turto nurašymo komisija, pirmininkė – socialinė darbuotoja Ernesta Kniūraitė;
  • Gautos paramos komisija, pirmininkas – ūkvedys Raimondas Ulys.
  • Viešųjų pirkimų komisija, pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė;

GLOBĖJO (RŪPINTOJO) PARINKIMO LIKUSIAM BE TĖVŲ GLOBOS  VAIKUI KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Daiva Zelionkienė, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Edita Pleškaitė, Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Šiaulių ir Kelmės rajonuose;
Komisijos sekretorė – Ernesta Kniūraitė, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo;

Komisijos nariai:

  • Viktorija Jarašė, Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Kelmės rajone;
  • Rita Valantiejė, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinio paramos skyriaus vyresnioji specialistė;
  • Salomėja Sakaitė, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinio paramos skyriaus vyresnioji specialistė.