Baigti Specializuoti GIMK mokymai

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centro Tarnybos atestuoti asmenys sausio 12 dieną baigė vesti GIMK mokymus pagal specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą. Pažymėjimai įteikti 11 asmenų. Tikimės, kad mokymuose įgytos dalyvių žinios pasitarnaus tėvų globos netekusių vaikų gerovės kūrimui.