Pateikta EQUASS pažangos ataskaita

2021 m. spalio 27 d. Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centrui suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos (EQUASS) Assurance kokybės sertifikatas.

Sertifikatas įrodo, kad Centre teikiama socialinė paslauga – pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams, šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus. 

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą.

Š. m. spalio 27 d. Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centras pateikė antrąją pažangos ataskaitą apie praėjusių metų įgyvendintus veiksmus ir įdiegtus naujus darbo metodus. Pateikti duomenys ir pasiekta pažanga įrodo, kad nuolat geriname teikiamų paslaugų kokybę, skiriame dėmesį paslaugų gavėjams, kuriame naujus darbo metodus. Stengiamės demonstruoti gerą lyderystę, valdymą, orientaciją į paslaugų gavėjus bei darbuotojus, dirbti efektyviai ir nuolat tobulėti.