Globos viešinimas

Vaikų globą Kelmės rajone viešiname nuolat ir įvairiomis priemonėmis.  Šiam tikslui 2021 metais įsigijome ir mobilų stendą „Aš jau radau savo šeimą“, kurį naudojame dalyvaudami kasmetinėse Kelmės rajono šventėse. Šiemet mobilus stendas, skleisdamas žinią apie globą,  keliauja po Kelmės rajono seniūnijas. Jau aplankytos Kukečių, Tytuvėnų, Šaukėnų seniūnijos, o šiuo metu stendą galite pamatyti Kelmės apylinkių seniūnijos patalpose. 2024 metai šią iniciatyvą planuojame tęsti ir kitose seniūnijose. 

Tikimės, kad Jūs, Kelmės rajono gyventojai, lankydamiesi seniūnijose, stabtelsite prie mobilaus stendo ir kartu pasidžiaugsite mergaitės, jau suradusios savo šeimą, šypsena.

O galbūt jūs patys turite minčių, kad galėtumėte padėti bent vienam vaikui? Nedvejokite ir kreipkitės į Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centro specialistus, kurie suteiks išsamią informaciją apie globą ir padės išsklaidyti visas jūsų abejones.

Kreiptis galite telefonu +370 633 65 968

Dėkojame seniūnams už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą, įgyvendinat šią iniciatyvą.