VIENA IŠ SAVAITGALIO DIENŲ

Šeštadienio popietę kartu su klientėmis išėjome į pievas, kur prisirinkome įvairiausių žiedelių ir lapelių. Iš surinktų žolynų moterys su vaikais kūrė kompozicijas.

Po turiningo, smagaus ir įdomaus užsiėmimo visos susėdusios gėrėme arbatą ir  džiaugėmės savo sukurtomis  kompozicijomis.