Baigėsi GIMK mokymai

Vakar baigėsi mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK, kuriuose dalyvavo labai šaunūs, aktyvūs ir motyvuoti asmenys.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, linkime nepritrūkti ryžto siekiant užsibrėžtų tikslų.

Norinčius sužinoti daugiau apie būsimus mokymus kviečiame kreiptis į Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centrą, telefonu +370 67407981.