Naujienos

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KELMĖS RAJONE

2024 metų vasario 8 dieną vykusiame Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Palydėjimo paslaugos jaunuoliams poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, o balandžio 26 dienos posėdyje – šios paslaugos kaina bei maksimalus paslaugos gavėjų...

Socialinių paslaugų srities specialistų susitikimas

Vakar Kelmės rajono vaiko iš šeimos gerovės centre vyko socialinių paslaugų srities darbuotojų susitikimas, kurio metu Centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė supažindino specialistus su  Kelmės rajone pradedama teikti  palydėjimo paslauga jaunuoliams bei ...

Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus pareigoms eiti

Reikalavimai pretendentams: Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;942400.html...

Pagalba vyrams, esantiems krizinėse situacijose

Šiuo metu vyriškumas išgyvena krizę. Yra  tokių teiginių, kad tradicinis vyriškumas yra žalingas ir blogas, o tai  atsiliepia  psichinei vyrų sveikatai. Statistika rodo, kad visame pasaulyje dominuoja vyrų savižudybės. Vyrai susilaukia daug mažiau empatijos...

Dalijamės gerąja patirtimi

Vakar Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centre apsilankė kolegės iš Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro. Susitikimo metu aptarėme vaiko globos srityje kylančius iššūkius, pasidalijome vieni su kitais savo...

Dalijamės gerąja patirtimi

Vakar Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose „Šypsena“ apsilankė kolegės iš Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų. Susitikimo metu aptarėme kasdieniniame darbe kylančius iššūkius, pasidalijome vieni su kitais...

Dalijamės gerąja patirtimi

Vakar Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose „Šypsena“ apsilankė kolegės iš Akmenės rajono paramos šeimai centro. Susitikimo metu pasidalijome vieni su kitais savo pasiekimais, idėjomis bei  iššūkiais, su...