Globos centras

Pradedami mokymai pagal GIMK programą

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 2 d., 16 val. prasidės mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą. Pirmasis susitikimas vyks nuotoliniu būdu. Mokymų trukmė...

Vyko tęstiniai GIMK mokymai globėjams

Trečiadienį Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centro specialistai sukvietė globėjus į tęstinius mokymus, kurie vyko Kelmės rajono savivaldybės salėje. Mokymų metu nagrinėta labai aktuali, susijusi su vaikų drausminimu  tema „Reagavimas į...

Gautas EQUASS kokybės sistemos sertifikatas

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centras nuo 2019 m.  įgyvendino socialinių paslaugų kokybės gerinimo projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant Equass kokybės sistemą“, kurio tikslas – didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant...

Globėjų bičiulystės popietė

Vakar įstaigoje vyko globėjų bičiulystės popietė. Pagrindinė diskusijos tema ,,Gyvenimiškų patirčių įtaka vaiko raidai“: ankstyvoje vaikystėje patirtų traumų pasekmių įveika, vaiko ir suaugusiojo ryšio svarba, pozityvūs ir šilti tarpusavio santykio elementai, padedantys siekti teigiamų pokyčių...

Kvietimas dalyvauti mokymuose

Kviečiame!!! Kelmės rajono šeimas (asmenis), norinčias globoti vaikus, dalyvauti būsimiems globėjams ir įtėviams skirtuose mokymuose ir taip prisidėti prie vaikų džiaugsmo ir svajonės turėti tikrus namus.

Globos ir įvaikinimo viešinimo susitikimas

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centras kviečia visus į globos viešinimo susitikimą „Šaltenių Pašvaistės“ bendruomenėje. Susitikimas vyks spalio 7 d. (ketvirtadienį) 16 val., adresu Mokyklos g. 11, Šaltenių k., Kelmės r.

Globėjų bičiulystės popietė

Vakar vyko tradicinė globėjų (rūpintojų) bičiulystės popietė. Diskusijos tema „Bendradarbiavimas sprendžiant vaikų problemas“. Aptarti probleminiai klausimai kylantys dėl mokykloje vyraujančio klimato, vaikų elgesio valdymo būdų, žalingų įpročių ir patyčių stabdymo.

Artėjantys mokslo metai: nerimas ir džiaugsmai

Vakar vykusioje globėjų (rūpintojų) bičiulystės popietėje buvo diskutuojama apie artėjančius naujus mokslo metus. Kaip ir visuomet prieš rugsėjo 1-ąją kyla įvairūs jausmai – tiek džiaugsmas, tiek nerimas, ypač šiuo ekstremaliosios situacijos dėl viruso Covid...