Globos centras

Globėjų (rūpintojų) mokymai

2023 m. birželio mėn. pradžioje Globos centras planuoja pradėti vesti mokymus pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymų ir konsultavimo programą GIMK. Jei svarstote apie vaikų globą (rūpybą)/...

„Globėjų – mamų susitikimas“

Įsibėgėjant paskutiniam pavasario mėnesiui Kelmės rajono Globos centras gegužės 2 d. pakvietė „Globėjų-mamų“ grupelę į savitarpio paramos susitikimą. Popietės metu globėjai atvirai dalijosi savo patirtimis sprendžiant kylančius iššūkius. Pagrindinė diskusijos tema – vaikų melagystės...

Globėjų „Bičiulystės popietė“

Vakar globos centre vyko tradicinė globėjų „Bičiulystės popietė“. Pagrindinė diskusijos tema – traumos poveikis vaiko vystymuisi ir elgesiui. Globėjai atvirai dalijosi savo patirtimis  sprendžiant kylančius iššūkius. Susitikimo metu buvo organizuotas užimtumas globėjų šeimose augantiems...

POKYČIAI – NE BAIMĖS, O IŠŠŪKIAI

Pirmuosius žingsnius institucinės globos pertvarkos keliu žengėme 2015-aisiais. Tuomet sprendimą, kad mūsų įstaigai reikia specialistų, kurie galėtų ruošti globėjus ir įtėvius Kelmės rajone, priėmėme savo iniciatyva, nes tuometiniai vaikų globos namai būdavo nuolatos perpildyti...

Globėjų „Bičiulystės popietė“

Vakar globos centre vyko tradicinė globėjų „Bičiulystės popietė“. Susitikimo metu globėjai diskutavo apie aiškias ribas ir taisykles, kurios padeda vaikams pajusti saugumą, kėlė klausimus –  kodėl ir kada reikalingos taisyklės, kokie sunkumai kyla laikantis...

„Globėjų – mamų susitikimas“

Kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio antradienį, globėjai rinkosi į „Globėjų – mamų“ grupelės susitikimą. Susitikime vyravo nuoširdus ir atviras bendravimas, globėjos atvirai dalijosi savo patirtimis sprendžiant kylančius iššūkius, įvardijo svarbius vaikui teikiamos pagalbos būdus....

Globėjų „Bičiulystės popietė“

Šią savaitę globos centre vyko tradicinė globėjų „Bičiulystės popietė“. Susitikimo metu globėjai diskutavo apie vaikų raidos vystymosi etapus, seksualinį elgesį, požiūrį ir reakciją į sudėtingas situacijas, dalijosi patirtimis sprendžiant kylančius iššūkius. Susitikimo metu buvo organizuotas...

„Globėjų – mamų susitikimas“

Vakar „Globėjų – mamų“ grupės susitikime vyravo nuoširdi ir atvira atmosfera, kurią suteikė šiltas bendravimas ir atvirumas.  Susitikimo metu diskutavome apie natūralų ir neišvengiamą procesą – paauglystės tarpsnį, kuomet susiduriama su ryškiais jaunuolių emocinės...

Globėjų „Bičiulystės popietė“

Vakar globos centre vyko tradicinė globėjų „Bičiulystės popietė“. Susitikime visi atvirai dalijosi savo patirtimis sprendžiant kylančius iššūkius, įvardijo svarbius vaikui teikiamos pagalbos būdus. Pagrindinė diskusijos tema – komandinio darbo svarba užtikrinant sklandų vaikų auklėjimą...